• Hoofdcategorie: ROOT

Alternatieven voor uitvaarten in Coronatijd

Hoe kunnen we u op dit moment begeleiden?

Na een melding van een overlijden komen we naar u toe. Bij deze eerste afspraak zijn vaak meerdere mensen in huis. We vragen u ervoor te zorgen dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Aanwezig kunnen zijn: familieleden van 1 huishouden + 3 personen (dit is inclusief de uitvaartleider én dus niet meer!). Als u liever heeft dat we u begeleiden per telefoon of door beeldbellen kan dat ook.

afscheid straat

Mondkapje mee

Nabestaanden kunnen helpen bij het wassen en kleden van de overledene, ook daarbij moeten we de 1,5 meter kunnen waarborgen. We vragen u om een mondkapje te dragen. Een thuisopbaring en de dagelijkse controles van de opbaring zijn gewoon mogelijk.

Uitvaartplechtigheden vallen niet onder de strengere maatregelen die vanaf 13 oktober ingegaan zijn.

  • De extra maatregelen hebben wèl invloed op rouwbezoek thuis. Thuis mogen maximaal 3 extra personen (die niet tot het huishouden behoren en vanaf 13 jaar) worden ontvangen op 1 dag. Een tijdslot of blokken op 1 dag zijn dus niet meer mogelijk.
  • Er mogen nog steeds 100 bezoekers aanwezig zijn bij een uitvaart die binnen plaatsvindt. Dit is exclusief medewerkers van de uitvaartonderneming en overige begeleiding, die telt/tellen niet mee voor het maximumaantal. Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als hierboven voor de plechtigheid.
  • Bezoekers van crematoria wordt bij binnenkomst, vertrek en bij verplaatsing door het pand gevraagd een mondkapje te dragen. Als men in de aula of horeca zit hoeft dit niet. Bezoekers die geen mondkapje dragen zullen niet geweigerd worden. Sommige crematoria reiken een badge uit aan de gezinsleden die bij ekaar horen, met het verzoek die zichtbaar te dragen.
  • Crematoria e.d. met horecagelegenheid zijn verplicht de contactgegevens te vragen, maar als de bezoeker weigert de gegevens achter te laten, dan mag/hoeft de toegang niet geweigerd worden. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel van bron- en contactonderzoek door de GGD. De registratielijsten zijn dus geen vervanging van het condoleanceboek en andersom
    Sowieso dient altijd 1,5 meter afstand in acht te worden genomen en dient iedere bezoeker gebruik te maken van een vaste zitplaats.

Kist dragen

Nabestaanden kunnen de kist begeleiden of dragen met 6 personen, mits deze personen tot het hetzelfde huishouden behoren. Als dat niet zo is kan er met 4 personen gedragen worden. Onze eigen dragers werken in vaste teams en kunnen de rijdende baar begeleiden of de kist schouderen met 6 dragers. Helaas is het nog niet mogelijk om in combinatie met familie te dragen. Dit kan pas weer zodra de 1,5 meter afstand wordt afgeschaft.

Overleden aan het coronavirus?

Dan zijn we extra voorzichtig. Als iemand thuis is overleden kan de laatste verzorging thuis plaats vinden. Met een paar beperkingen. Zo min mogelijk ingrepen zoals het aanbrengen van een mondhechting. Geen opbaring op bed maar direct in de uitvaartkist of wade en op de beneden verdieping. De kist kan open blijven
Als iemand in het ziekenhuis is overleden gaat de overledene 24 uur in de koeling. Daarna wordt de overledene verzorgd en gekleed. Vervolgens mag de overledene naar huis of naar het uitvaartcentrum. De kist kan open blijven.

Deurbeleid 'zieke' gasten

Het is vaak niet te zien of gasten die de uitvaart willen bijwonen ziek of besmet zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gasten zelf om thuis te blijven indien zij in quarantaine zitten of ziekte-klachten hebben. Het RIVM heeft een uitzondering gemaakt voor eerste graads familieleden. Zij mogen met een chirurgische mondkapje op de uitvaart bijwonen, mits zij niet verkouden zijn of koorts hebben. Crematoria staan deze uitzondering niet toe. 

Zijn er nieuwe maatregelen? U kunt ons altijd bellen om te horen wat de laatste stand van zaken is.